reformatusReformátus
templom
helyTacs
Beszterce-Naszód
Románia
epultÉpült:
2005

fotozast tamogattaA fotózást támogatta:
Communitas Alapítvány

A múlt században még mindkét templom – az evangélikus és a református is – használatban volt, egymás mellett volt a két lelkipásztori lakás is. A második világháború után azonban a szászokat kitelepítették, azóta magyar többségű a falu.
A reformátusok Vajda Dániel jelenlegi szamosújvári lelkipásztor szolgálata idején vásárolták meg előbb a volt evangélikus lelkészi lakást, amelynek helyére új parókiát építettek, 2005-re pedig elkészült a régi, romos evangélikus templom helyén is az új hajlék. Az épület annyira rossz állapotban volt, hogy csak a tornyát tarthatták meg.
Székely Szabolcs tacsi lelkipásztor elmondta, a gyülekezettel együtt sajnálja a történteket, de megtették, amit lehetett, és az értékesebb, mozdítható tárgyakat megmentették. Jelenleg az új templom tornya is újításra szorul, arra várják a szükséges engedélyeket.
Forrás: reformatus.ro