reformatusReformátus
templom

helyMagyarsülye
Fehér
Románia
epultÉpült:
XIV. század

fotozast tamogattaA fotózást támogatta:
Communitas Alapítvány

A település neve 1319-ben jelent meg először az oklevelekben, Syle alakban. 1336-ban Sile, 1461-ben Syle, 1587-ben Sewlye formában szerepelt. 1332-ben plébániatemploma volt, amelynek papja, István a pápai tizedjegyzék szerint 24 dénárt fizetett, 1333-ban 22 dénárt, 1334-ben 20 dénárt, 1335-ben 30 dénárt.
A középkori katolikus lakosság a reformáció idején reformátussá lett. Mai temploma a középkorban épült.
Az eredeti templomot a 15. században a hajóval egyenlő szélességű szentéllyel bővítették. A település lakossága minden valószínűség szerint, 1648-ra vált reformátussá. A gyülekezet 1674-ben Magyarherepe filiája volt, de 1676-ban anyaegyházzá vált. A templom állapotára vonatkozóan a következő pontos adatokat ismerjük: 1740 – „a templom körül sok romlások vadnak”; 1746 – „a templomnak ablakai nincsenek”.
1760-ban készítették a szószékkoronát. 1773-ban haranglábat emeltek a templom mellé.
Forrás: Nagyenyedi Református Egyházmegye