reformatusReformátus
templom

helyMagyarremete
Bihar
Románia
epultÉpült:
XIII-XIV. század

fotozast tamogattaA fotózást támogatta:
Teleki László Alapítvány

Magyarremete a Partiumban, Bihar megyében lévő, 860 lelkes, nagyobbrészt magyarok által lakott község. Leghíresebb nevezetessége a gyönyörű református temploma. A templom egyhajós, keleten a hajóval azonos szélességű poligonális záródású apszissal. Nyugati kapuja előtt faragott kőbélletű, mérműves ablakokkal áttört torony, déli kapujánál portikusz áll. A 13. századi eredetileg egyenes szentélyzáródású templom hajójához, a 14. századi gótikus átalakításkor épült a ma álló szentély, támpilléreinek már csak nyomai láthatók.
A templom Bihar megye egyik legjelentősebb középkori műemléképülete. A falképek restaurálása, felmérése a Rómer Flóris Terv keretében zajlott.
A magyarremetei falképeket 1843-ban említik először. Később, a különböző felújítások alkalmával a falképek rendre helyenként előbukkannak és említés történik a létezésükről. A szentély falképeinek egy jelentős részét az 1927-es felújítás során feltárták, majd az apszis északkeleti oldalának felülete kivételével visszavakolták. A szabadon hagyott felületeken a felső regiszterben három apostolfigura, az alsóban a három magyar szent király ábrázolása volt látható. Forrás: Rómer Flóris Terv