reformatusReformátus, volt
evangélikus templom
helyBürkös
Szeben
Románia
epultÉpült:
XV. század

fotozast tamogattaA fotózást támogatta:
Communitas Alapítvány

1357-ben jelentkezik oklevélben, Byrges néven. Szász telepítés, lakói katolikusok.
A reformációkor a szászok lutheránusok lesznek. Egy 1641. évi adatból az tűnik ki, hogy magyar lakói is voltak, akik a reformációkor reformátusok lesznek. Ők vannak többségben s ezért – amikor a lutheránus lelkipásztor meghal, – elfoglalják a templomot erőszakkal. A következő évben megegyezés jön létre a két egyház között, hogy felváltva használják a templomot, bár a templomot a szászok építették. 1741-ben a reformátusok vannak többségben, de a lutheránusok felpanaszolják, hogy egyenlő arányban kell hozzájárulniuk a templom újjáépítéséhez.
Az újjáépítéshez felhasználták a lebontott ágotakövesdi református templom anyagát is.
A templom mai formáját 1856-ban kapta. 1974-ben a kivándorlás folyamán hívek nélkül maradt lutheránus egyház eladja a parochiális házat és telket is a reformátusoknak. Így a lutheránus egyházközség megszűntével csak a református egyházközség marad.
Forrás: Arcanum