reformatusReformátus
templom
helyBethlen
Beszterce-Naszód
Románia
epultÉpült:
XIV. század

fotozast tamogattaA fotózást támogatta:
Communitas Alapítvány

A plébániatemplom története 1332-ra vezethető vissza, amikor a pápai tizedjegyzékben feltűnik Bertalan papjának a neve.
A bethleni Szent János templom közvetlen említésével csak 1433-ban találkozunk, amikor IV. Jenő pápa ennek a plébániatemplomnak is búcsúlevelet adományozott. 
A napjainkig fennmaradt késő gótikus részletek (a hajó nyugati kapuja, a szentélyben levő szamárhátíves fülkék, az ablakkeretek) ugyanakkor valamivel később, inkább a 15. század végére datálhatók. Ebből az időszakból származik a templom déli falán elhelyezett Bethlen Antal fia, Gergely síremléke is, aki 1500-ban hunyt el és talán a szentély alatti kriptába temettetett. A 16. században Bethlen plébániatemploma unitárius lett, 1615–1620 tájától pedig a református felekezetet szolgálja.
Forrás: Adatbank