katolikusRómai katolikus
templom és kolostor
helyAlvinc
Fehér
Románia
epultÉpült:
1729
fotozast tamogattaA fotózást támogatta:
Communitas Alapítvány

1205-ben Wynch Inferiorként jelenik meg az írott forrásokban. 1393-ban már oppidum Alsowinc a neve.
A XI.-XII. században német telepesek lakják.
A reformációt követően a katolikus élet csak 1725-ben indul újra, amikor bolgár ferencesek és hívek menekülnek ide, és akiket gyarapítanak a Bethlen Gábor által Alvincre telepített habánok is. Kolostortemplomuk 1729-ben épül. Ez ma is a plébániatemplom. A második világháború után, 1948-tól egyházmegyés papok gondozzák.
1990-től a kolostort felújítják, és Pongrácz Szent István néven tanulmányi házként működik. A templom és a kolostor általános belső javítására 2009-ben került sor.
Itt született Pongrácz Szent István jezsuita, a kassai vértanúk egyike (1582–1619. szeptember 7.).
Alvincen született ugyanakkor br. Kemény Zsigmond író is (1814–1875).
Forrás: ersekseg.ro