reformatusReformátus
templom

helyAlvinc
Fehér
Románia
epultÉpült:
XIII. század

fotozast tamogattaA fotózást támogatta:
Communitas Alapítvány

Alvinc, egykori szász mezőváros, a Maros partján fekszik. A település hajdani jelentőségét érzékelteti, hogy a 13. századi eredetű mai református templomon kívül egy jelentős méretű domonkos kolostor is állt itt. Utóbbit később főúri rezidenciává alakították, s Martinuzzi Fráter György kezébe került, akit e helyen gyilkoltak meg. A kolostorból átalakított palota helyén Bethlen Gábor hatalmas reneszánsz várkastélyt építtetett.
A Szent Katalin tiszteletére szentelt plébániatemplom a 16. században került református kézbe. Hosszháza eredetileg háromhajós volt, főhajója a maihoz hasonlóan síkfödésű, s szentélyét minden bizonnyal félkörös alaprajzú apszis zárta, esetleg szentélynégyzet közbeiktatásával.
A 15. században szentélyét új, nagyobb, sokszögűen zárt, boltozott, mérműves ablakokkal megvilágított szentéllyel váltották fel.
Az újkorban a lakosság számára nagynak bizonyult templomot folyamatosan egyre kisebbítették, lebontották oldalhajóit, főhajójának nyugati részét leválasztották.
Forrás: Rómer Flóris Terv